VELKÁ VINICE

Úzce vymezené nejlepší pozemky nejlepších vinicích na Moravě a v Čechách, vrchol pyramidy, výrazná vína s výjimečným potenciálem zrání, tradiční odrůdy nejlépe přizpůsobené určitému místu v dané oblasti.

 • vína zhroznů z vybraných pozemků vybraných viničních tratí osázených tradičními odrůdami typickými pro danou lokalitu: Ryzlink rýnský a Pinot noir ve všech podoblastech, Ryzlink vlašský vmikulovské podoblasti, Veltlínské zelené vmikulovské, velkopavlovické a znojemské podoblasti,  Chardonnay v mikulovské a slovácké podoblasti  (seznam bude průběžně upřesňován) a cuvée zvybraných odrůd; 

 • vinice ošetřované minimálně dle zásad vyššího stupně integrované produkce, bez minerálních hnojiv, bez použití herbicidů, povoleno je pouze použití humifikované podoby organických hnojiv (vermikompost, kompost); 

 • vinice ve svahu, zahuštěná výsadba nejméně 6.500 keřů na hektar;
 • „velká“ vína produkovat až z vybalancovaných sklizní tj. minimální počet sklizní před sklizní hroznů pro „velká vína“ dle schématu: šířkmeziřadí v metrech krát deset; 
 • maximální výnos 50 hl na hektar, alternativně redukce úrody tak, aby v konečném výsledku z jednoho keře révy byla maximální produkce jedné láhve vína o objemu 750 ml; 
 • školení vín v sudech, ideálně kvašení v sudu, minimální zrání v sudech 6 měsíců pro bílá vína a 12 měsíců pro červená vína; 
 • ruční sklizeň hroznů nutnou podmínkou, stejně jako plná fyziologická zralost hroznů; 
 • všechna „velká vína musí splňovat podmínky pro vína v kategorii zatřiďovaných vín v souladu se Zákonem; 
 • alkoholická fermentace s použitím neutrálních, čistých kvasničných kultur,
  i jiných než sacharomyces druhů; 
 • malolaktická fermentace jen s použitím čistých kultur bakterií; 
 • zakázané postupy jsou: kryomaceracetermoflash, použití enzymů, chipsů a bonifikátorů (taniny, zkrášlovací prostředky aj.), 
 • všechna vína jsou suchá, čímž se rozumí glukóza a fruktóza celkem méně než 4g/litr, 
 • bílá vína mohou být uvolněna k prodeji nejdříve 1. září roku následujícího po sklizni, červená vína nejdříve 1. září druhého roku po sklizni. 

PRÉMIOVÁ VINICE

 

Prvotřídní vinohrady na Moravě a v Čechách s charakteristickými vlastnostmi, optimální podmínky pro růst révy prověřené dlouhodobým pěstováním, tradiční odrůdy dané oblasti. 

 • vína z hroznů z vybraných pozemků vybraných viničních tratí osázených tradičními odrůdami typickými pro danou lokalitu, odrůdy shodné jako u velkých vinic, další odrůdy dle průběžného doplnění a upřesnění a cuvée z nich;
 • vinice ošetřované minimálně dle zásad vyššího stupně integrované produkce, bez minerálních hnojiv, bez použití herbicidů, povoleno je pouze použití humifikované podoby organických hnojiv (vermikompost, kompost); 
 • vinice ve svahu, zahuštěná výsadba nejméně 6.000 keřů na hektar; 
 • „prémiová“ vína produkována až z vybalancovaných sklizní tj. minimální stáří vinice pro „prémiová vína“ dle schématu: šířka meziřadí v metrech krát deset; 
 • maximální výnos 50 hl na hektar, alternativně redukce úrody tak, aby v konečném výsledku z jednoho keře révy byla maximální produkce jedné láhve vína o objemu 750 ml; 
 • školení vín v sudech, ideálně kvašení v sudu, minimální zrání v sudech 6 měsíců pro bílá vína a 12 měsíců pro červená vína; 
 • ruční sklizeň hroznů nutnou podmínkou, stejně jako plná fyziologická zralost hroznů; 
 • všechna prémiová vína musí splňovat podmínky pro vína v kategorii zatřiďovaných vín v souladu se Zákonem; 
 • alkoholická fermentace s použitím neutrálních, čistých kvasničných kultur, i jiných než sacharomyces druhů; 
 • malolaktická fermentace jen s použitím čistých kultur bakterií; 
 • zakázané postupy jsou: kryomaceracetermoflash, použití enzymů, chipsů a bonifikátorů (taniny, zkrášlovací prostředky aj.), 
 • všechna vína jsou suchá, čímž se rozumí glukóza a fruktóza celkem méně než 4g/litr, 
 • bílá vína mohou být uvolněna k prodeji nejdříve 1. září roku následujícího po sklizni, červená vína nejdříve 1. září druhého roku po sklizni. 

Návrh řešení základních dvou stupňů kategorizace vinic

 

Základní VOC „Morava“

 • základem současné vinice registrované k 31. 5. 2019 dle ÚKZÚZ, pod jeho dohledem;
 • základní „VOC Morava“ v garanci státu;
 • odrůdy vysázené nejméně 20 let, současně zaujímající nejméně 1 % plochy vinic ČR;
 • bílé odrůdy: RR, RV, VZ, MT, NB, CH, PB, PG, SZ, PA, AUR, TR, MM;
 • modré odrůdy: MP, SV, F, PN, CS, CM, MER, DOR;
 • minimálně 4.000 keřů na hektar;
 • použití herbicidů max. 1krát za sezónu;
 • dotační tituly na okopávačky, mulčovače příkmenných pásů a podobná zařízení pro likvidaci plevele v příkmenném pásu (grass killer aj.);
 • agrotechnické postupy dle obecných zásad „environment friendly“;
 • současné VOC se transformují do dalšího, vyššího stupně VOC, pokud splní podmínky, v případě nesplnění podmínek zůstanou součástí základního „VOC MORAVA“;
 • sklizeň maximálně 75 hl z hektaru;
 • všechny druhy vín dle zbytkového cukru v těchto rozsazích: 0g-4g, 4,1g–12g, 12,1g–45g, více než 45g;
 • bílá vína možno uvést na trh nejdříve 6 měsíců od sklizně, červená vína nejdříve 9 měsíců od sklizně;
 • zatřiďování nalahvovaných vín SZPI;
 • kontrola vinic z ÚKZÚZ (postřiky, použití herbicidů, použití hnojiv).

 Vyšší stupeň VOC „Terroir“

 • příklady: Pálava, Kraví hora, Šobes, Modré hory, Dunajovické kopce, Svatý Antoníček, Pouzdřanská step aj.;
 • nové vinařské obce a viniční tratě možné pod dohledem a s garancí ÚKZÚZ;
 • limitované množství odrůd ze základního stupně VOC, minimální procentní zastoupení odrůd 10 % a současně minimálně 20 let od výsadby, výrazné zastoupení cuvée z povolených odrůd;
 • minimálně 5.000 keřů na hektar;
 • zcela bez použití herbicidů;
 • výrazné dotační tituly na okopávačky, mulčovače příkmenných pásů a podobná zařízení pro likvidaci plevele v příkmenném pásu (grass killer);
 • agrotechnické postupy dle obecných zásad „environment friendly“ (vyšší stupeň) – důležité je dodržování postupů a pravidel, nikoliv příjem dotace na příslušný titul;
 • hloubková rigolace nebo kypření při výsadbě minimálně do hloubky 60 cm, hloubkové hnojení organickými hnojivy nebo přírodními horninami;
 • sklizeň maximálně 60 hl z hektaru;
 • všechny druhy vín dle zbytkového cukru v těchto rozsazích: 0g-4g, 4,1g–12g, 12,1g–45g, více než 45g;
 • bílá vína možno uvést na trh nejdříve 9 měsíců od sklizně, červená vína nejdříve 12 měsíců od sklizně;
 • vína bez označování přívlastků, bez možnosti zvyšování cukernatosti, minimálně však v ekvivalentu „pozdního sběru“, tj. 21 st. ČNM;
 • „zatřiďování“ hodnotícími komisemi jednotlivých sdružení (VOC), při splnění zákonných požadavků (SZPI) na určené parametry (alkohol, SO2, těkavé kyseliny aj.);
 • kontrola hospodaření ve vinicích jednotlivými sdruženími, kontrola z ÚKZÚZ (postřiky, použití herbicidů, požití hnojiv);
 • při novele zákona nutná nová, striktní, jednoznačná definice producentů (vinaři, vinné sklepy) a odlišení od obchodníků či „plničů“. Nemohou být pod stejnou značkou prodávány vlastní produkty z vlastních vinic stejně jako nakoupené, dovezené – důvěra ve VOC.

 KONTAKTNÍ ÚDAJE

VELKÁ VÍNA VELKÝCH VINIC, z.s.
Zapsáno 16. 8. 2018, Krajský soud v Brně, oddíl L, vložka 25135
Sídlo: 691 86 Perná 181
IČ: 07315767

Korespondenční adresa:
Ing. Lubomír Dvořáček, Ph.D.
Předseda spolku
696 19 Mikulčice č.ev. 93
Telefon: +420 731 546 542
lubomir.dvoracek@gmail.com
velkavinavelkychvinic@gmail.com
ID DS: 5qtv8rx