VELKÁ VINICE – VELKÉ VÍNO VELKÉ VINICE (VVVV)

Úzce vymezené nejlepší pozemky nejlepších vinicích na Moravě a v Čechách, vrchol pyramidy, výrazná vína s výjimečným potenciálem zrání, tradiční odrůdy nejlépe přizpůsobené určitému místu v dané oblasti.

 • vína z hroznů vybraných pozemků vybraných viničních tratí osázených tradičními odrůdami pro danou lokalitu: Ryzlink rýnský, Pinot noir a Pinot blanc ve všech podobolastech obou vinařských oblastí – Morava i Čechy. Dále pro každou podoblast vinařské oblasti Morava navíc jedna odrůda: Ryzlink vlašský pro mikulovskou podoblast, Veltlínské zelené pro velkopavlovickou a znojemskou podoblast a Chardonnay pro slováckou podoblast;

 • vinice ošetřované s přátelským vztahem k přírodě – „environment friendly“, podobně jako u zásad vyššího stupně integrované produkce, bez minerálních hnojiv, bez použití herbicidů, povoleno je pouze použití humifikované podoby organických hnojiv (vermikompost, kompost);

 • vinice ideálně ve svahu, pokud na rovinách, pak v chudších půdách, zahuštěná výsadba nejméně 6.500 keřů na hektar;
 • „velká“ vína produkovat až z vybalancovaných sklizní tj. minimální počet sklizní dle schématu: šířkmeziřadí v metrech krát deset; 
 • maximální výnos 50 hl na hektar, alternativně redukce úrody tak, aby v konečném výsledku z jednoho keře révy byla maximální produkce jedné láhve vína o objemu 750 ml; 
 • školení vín v sudech, ideálně kvašení v sudu, minimální zrání v sudech 6 měsíců pro bílá vína a 12 měsíců pro červená vína; 
 • ruční sklizeň hroznů nutnou podmínkou, stejně jako plná fyziologická zralost hroznů; 
 • všechna „velká vína musí splňovat podmínky pro vína v kategorii zatřiďovaných vín v souladu se Zákonem; 
 • alkoholická fermentace s použitím neutrálních, čistých kvasničných kultur,
  i jiných než sacharomycetních druhů; 
 • malolaktická fermentace vítaná s použitím čistých kultur bakterií; 
 • zakázané postupy jsou: kryomaceracetermoflash, použití enzymů, chipsů a bonifikátorů (taniny, zkrášlovací prostředky aj.);
 • všechna vína jsou suchá, čímž se rozumí glukóza a fruktóza celkem méně než 4g/litr;
 • bílá vína mohou být uvolněna k prodeji nejdříve 1. září roku následujícího po sklizni, červená vína nejdříve 1. září druhého roku po sklizni;

PRÉMIOVÁ VINICE – PRÉMIOVÉ VÍNO VELKÉ VINICE (PVVV)

 

Prvotřídní vinohrady na Moravě a v Čechách s charakteristickými vlastnostmi, optimální podmínky pro růst révy prověřené dlouhodobým pěstováním, tradiční odrůdy dané oblasti. 

 • vína z hroznů z vybraných pozemků vybraných viničních tratí osázených tradičními odrůdami typickými pro danou lokalitu, odrůdy shodné jako u velkých vinic, další odrůdy dle průběžného doplnění a upřesnění a cuvée z nich;
 • vinice ošetřované minimálně dle zásad vyššího stupně integrované produkce, bez minerálních hnojiv, bez použití herbicidů, povoleno je pouze použití humifikované podoby organických hnojiv (vermikompost, kompost); 
 • vinice ve svahu, zahuštěná výsadba nejméně 6.000 keřů na hektar; 
 • „prémiová“ vína produkována až z vybalancovaných sklizní tj. minimální stáří vinice pro „prémiová vína“ dle schématu: šířka meziřadí v metrech krát deset; 
 • maximální výnos 50 hl na hektar, alternativně redukce úrody tak, aby v konečném výsledku z jednoho keře révy byla maximální produkce jedné láhve vína o objemu 750 ml; 
 • školení vín v sudech, ideálně kvašení v sudu, minimální zrání v sudech 6 měsíců pro bílá vína a 12 měsíců pro červená vína; 
 • ruční sklizeň hroznů nutnou podmínkou, stejně jako plná fyziologická zralost hroznů; 
 • všechna prémiová vína musí splňovat podmínky pro vína v kategorii zatřiďovaných vín v souladu se Zákonem; 
 • alkoholická fermentace s použitím neutrálních, čistých kvasničných kultur, i jiných než sacharomycetních druhů; 
 • malolaktická fermentace vítaná s použitím čistých kultur bakterií; 
 • zakázané postupy jsou: kryomaceracetermoflash, použití enzymů, chipsů a bonifikátorů (taniny, zkrášlovací prostředky aj.);
 • všechna vína jsou suchá, čímž se rozumí glukóza a fruktóza celkem méně než 4g/litr;
 • bílá vína mohou být uvolněna k prodeji nejdříve 1. září roku následujícího po sklizni, červená vína nejdříve 1. září druhého roku po sklizni;

VYBRANÁ VINICE – VÍNO VYBRANÉ VINICE (VVV)

 • vyšší stupeň základních vín členů spolku;
 • vína z hroznů z vybraných pozemků viničních tratí osázených odrůdami Ryzlink rýnský, Pinot Blanc, Pinot Noir, Pinot gris, Chardonnay, Veltlínské zelené, Ryzlink vlašský, Tramín červený, Sauvignon, Pálava, Sylvánské zelené, Frankovka, Svatovavřinecké, Merlot;
 • „vína vybraných vinic“ produkována ze sklizní od 7. roku po výsadbě;
 • maximální výnos 75 hl na hektar;
 • láhve pouze o velikosti 750ml.

VÍNO VINAŘE (VV) 

 • základní vína členů spolku;
 • vína z hroznů z pozemků viničních tratí osázených odrůdami Ryzlink rýnský, Pinot Blanc, Pinot Noir, Pinot gris, Chardonnay, Veltlínské zelené, Ryzlink vlašský, Tramín červený, Sauvignon, Pálava, Sylvánské zelené, Frankovka, Svatovavřinecké, Merlot, Neuburské, Műller-Thurgau, Cabernet Sauvignon;
 • „vína vinaře“ produkována ze sklizní od 4. roku po výsadbě;
 • maximální výnos až 100 hl na hektar;
 • láhve o velikosti 750ml až 2 litry.

Připravili jsme návrh řešení základních dvou stupňů kategorizace vinic, který jsme představili na jednání se zástupci MZE, ÚKZÚZ a dalších institucí a spolků. Detailní návrh naleznete v části Kategorizace vinic.

 KONTAKTNÍ ÚDAJE

VELKÁ VÍNA VELKÝCH VINIC, z.s.
Zapsáno 16. 8. 2018, Krajský soud v Brně, oddíl L, vložka 25135
Sídlo: 691 86 Perná 181
IČ: 07315767

VVVV CZ s.r.o.
696 19 Mikulčice č. ev. 93
IČ: 195 62 446 DIČ: CZ19562446
tel.: +420 731 546 542
ID DS: zmswwqk

Korespondenční adresa:
Ing. Lubomír Dvořáček, Ph.D.
Předseda spolku
696 19 Mikulčice č.ev. 93
Telefon: +420 731 546 542
lubomir.dvoracek@gmail.com
velkavinavelkychvinic@gmail.com
ID DS: 5qtv8rx

Web spolku Velká vína velkých vinic vznikl s podporou Vinařského fondu