INFORMACE O SPOLKU

Velká vína velkých vinic je zapsaným spolkem u Krajského soudu v Brně, oddíl L, vložka 25135 (dále jen Spolek), IČ: 07315767. Jsme dobrovolným, neziskovým sdružením fyzických a právnických osob – výrobců nebo pěstitelů dle zákona č. 321/2004 Sb. o vinohradnictví a vinařství (dále jen Zákon), které chtějí produkovat vína nejvyšší kvality nad požadavky danými Zákonem dle zásad a podmínek stanovených Spolkem.

Sdružujeme pěstitele a výrobce dle Zákona za účelem produkce vín vybraných odrůd z vybraných elitních vinic nebo jejich částí z viničních tratí všech vinařských podoblastí vinařské oblasti Morava a Čechy té nejvyšší kvality, která při splnění podmínek Spolku mohou nést označení „Velká vína velkých vinic“ (dále jen VVVV).

Velká vína velkých vinic je zapsaným spolkem u Krajského soudu v Brně, oddíl L, vložka 25135 (dále jen Spolek), IČ: 07315767. Jsme dobrovolným, neziskovým sdružením fyzických a právnických osob – výrobců nebo pěstitelů dle zákona č. 321/2004 Sb. o vinohradnictví a vinařství (dále jen Zákon), které chtějí produkovat vína nejvyšší kvality nad požadavky danými Zákonem dle zásad a podmínek stanovených Spolkem. Spolek vznikl 1. 7. 2018.

Cíle spolku jsou především:

 

 • zhodnotit potenciál kvality nejlepších viničních lokalit na Moravě a v Čechách;
 • produkce vín podle „terroir“, u kterých je spojena kvalita a jejich původ;
 • zajistit budoucnost jedinečné vinařské krajiny na Moravě a v Čechách;
 • obnovit úctu k vynikajícím suchým vínům;
 • dohlížet na dodržování detailních pravidel produkce velkých vín velkých vinic (dále jen VVVV);
 • kontrolovat vybrané vinice pro vína VVVV členů Spolku během vegetace a před sklizní hlavně se zaměřením na kvalitu hroznů a na opatření ovlivňující výnosy;
 • kontrolovat u členů Spolku vína VVVV před lahvováním i po lahvování;
 • provést nejpozději každých 5 let fyzickou kontrolu každého vinařství člena Spolku se zaměřením na vzhled a vybavení nemovitostí, aby i tyto vytvářely obraz odpovídající vysokým standardům kvality vín VVVV;
 • dbát na dodržování dvouvrstvé klasifikace vín VVVV u členů Spolku:
  • Velká vinice“ – nejlepší vinice na Moravě a v Čechách a úzce vymezené nejlepší pozemky v nich, vrchol pyramidy, výrazná vína s výjimečným potenciálem zrání, tradiční odrůdy nejlépe přizpůsobené určitému místu v dané oblasti;
  • Premiová vinice“ – prvotřídní vinohrady na Moravě a v Čechách s charakteristickými vlastnostmi, optimální podmínky pro růst révy prověřené dlouhodobým pěstováním, tradiční odrůdy dané oblasti;

Všechny novinky a aktuální informace v Aktualitách

 KONTAKTNÍ ÚDAJE

VELKÁ VÍNA VELKÝCH VINIC, z.s.
Zapsáno 16. 8. 2018, Krajský soud v Brně, oddíl L, vložka 25135
Sídlo: 691 86 Perná 181
IČ: 07315767

VVVV CZ s.r.o.
696 19 Mikulčice č. ev. 93
IČ: 195 62 446 DIČ: CZ19562446
tel.: +420 731 546 542
ID DS: zmswwqk

Korespondenční adresa:
Ing. Lubomír Dvořáček, Ph.D.
Předseda spolku
696 19 Mikulčice č.ev. 93
Telefon: +420 731 546 542
lubomir.dvoracek@gmail.com
velkavinavelkychvinic@gmail.com
ID DS: 5qtv8rx

Web spolku Velká vína velkých vinic vznikl s podporou Vinařského fondu