INFORMACE O SPOLKU

Velká vína velkých vinic je zapsaným spolkem u Krajského soudu v Brně, oddíl L, vložka 25135 (dále jen Spolek), IČ: 07315767. Jsme dobrovolným, neziskovým sdružením fyzických a právnických osob – výrobců nebo pěstitelů dle zákona č. 321/2004 Sb. o vinohradnictví a vinařství (dále jen Zákon), které chtějí produkovat vína nejvyšší kvality nad požadavky danými Zákonem dle zásad a podmínek stanovených Spolkem.

Sdružujeme pěstitele a výrobce dle Zákona za účelem produkce vín vybraných odrůd z vybraných elitních vinic nebo jejich částí z viničních tratí všech vinařských podoblastí vinařské oblasti Morava a Čechy té nejvyšší kvality, která při splnění podmínek Spolku mohou nést označení „Velká vína velkých vinic“ (dále jen VVVV).

Cíle spolku jsou především:

 

 • zhodnotit potenciál kvality nejlepších viničních lokalit na Moravě a v Čechách;
 • produkce vín podle „terroir“, u kterých je spojena kvalita a jejich původ;
 • zajistit budoucnost jedinečné vinařské krajiny na Moravě a v Čechách;
 • obnovit úctu k vynikajícím suchým vínům;
 • dohlížet na dodržování detailních pravidel produkce velkých vín velkých vinic (dále jen VVVV);
 • kontrolovat vybrané vinice pro vína VVVV členů Spolku během vegetace a před sklizní hlavně se zaměřením na kvalitu hroznů a na opatření ovlivňující výnosy;
 • kontrolovat u členů Spolku vína VVVV před lahvováním i po lahvování;
 • provést nejpozději každých 5 let fyzickou kontrolu každého vinařství člena Spolku se zaměřením na vzhled a vybavení nemovitostí, aby i tyto vytvářely obraz odpovídající vysokým standardům kvality vín VVVV;
 • dbát na dodržování dvouvrstvé klasifikace vín VVVV u členů Spolku:
  • Velká vinice“ – nejlepší vinice na Moravě a v Čechách a úzce vymezené nejlepší pozemky v nich, vrchol pyramidy, výrazná vína s výjimečným potenciálem zrání, tradiční odrůdy nejlépe přizpůsobené určitému místu v dané oblasti;
  • Premiová vinice“ – prvotřídní vinohrady na Moravě a v Čechách s charakteristickými vlastnostmi, optimální podmínky pro růst révy prověřené dlouhodobým pěstováním, tradiční odrůdy dané oblasti;

AKTUALITY SPOLKU

Valná hromada spolku 13.8.

Valná hromada spolku Velké vína velkých vinic, z.s., která se konala dne 13. 8. 2018 v Rakvicích, zvolila nové členy představenstva spolku a to Hanu Mádlovou ze stejnojmenného vinařství, Petru Oulehlovou z Vinařství Trpělka & Oulehla a Martina Nesvadbu ze Zámeckého vinařství Třebívlice. Noví členové doplnili představenstvo spolku na plný počet pěti členů v souladu se stanovami spolku. Marek Špalek na funkci v představenstvu spolku rezignoval 10. 7. 2019 a 29. 7. 2019 požádal o ukončení členství v představenstvu spolku i Ing. Jaromír Gala. Oba posledně jmenovaní zůstávají dál řádnými členy spolku.

Medailonky nových členů postupně přidáváme, sledujte část členové spolku.

Naše ochranné známky zapsané v rejstříku Úřadu průmyslového vlastnictví

12. srpna jsme poštou obdrželi celkem osm osvědčení Úřadu průmyslového vlastnictví. Všechny naše grafické ochranné známky byly dne 7. srpna 2019 zapsány do rejstříku ochranných známek pod čísly 374501 až 374508. Zveřejněny budou ve věstníku Úřadu 21. srpna 2019. Další etapa činnosti spolku je úspěšně za námi.

1. srpna 2019, vydal Úřad průmyslového vlastnictví celkem osm vyrozumění o výsledku posouzení připomínek, které 6. února t.r. Svaz vinařů České republiky, z.s. účelově a zbytečně podal proti našim přihlašovaným ochranným známkám. Všech osm detailních rozborů Úřadu na téměř 30 stranách končí slovy: „Úřad na základě posouzení připomínek nezjistil, že by mělo být přihlašované označení nezpůsobilé zápisu do rejstříku ochranných známek“.  To je pro nás po téměř půl roce jistě velmi důležitá a radostná zpráva.

Budeme tak moci konečně zcela naplnit ustanovení stanov spolku, kde jsme se zavázali zajistit ochranu a nezaměnitelnost budoucích prémiových a velkých vín registrovanými ochrannými známkami.

Osvědčení o zápisu ochranné známky spolku Velká vína velkých vinic

Seriál ČT “MILOVNÍCI VÍNA” se natáčí ve vinicích členů spolku Velká vína velkých vinic

V Moravské Nové Vsi se ve vinicích předsedy spolku Velká vína velkých vinic Lubomíra Dvořáčka uskutečnilo natáčení jednoho z dílů nového seriálu „Milovníci vína“, který bude vysílat Česká televize na podzim příštího roku. Natáčení se osobně zúčastnil i prezident spolku Miloš Michlovský, který společně s předsedou spolku odpovídal na otázky konferenciérky. Významná část tohoto dílu bude věnována právě problematice prémiových a velkých vín, stejně jako spolku Velká vína velkých vinic samotnému. Těšíme se na hotový pořad a jeho vysílání.

Krátká ukázka z připravovaného dílu

Návštěva Zámeckého vinařství Třebívlice

Na pozvání majitele Jana Dienstla navštívili 5. 7. 2019 prezident a předseda spolku Miloš Michlovský a Lubomír Dvořáček vinice a provozy Zámeckého vinařství Třebívlice. Spolu s ředitelem vinařství Martinem Jarošem a enologem Martinem Nesvadbou prošli všechny viniční tratě, probrali možnosti zahuštění stávajících výsadeb tak, aby tyto do budoucna splňovali parametry prémiových a velkých vinic, ochutnali mladá vína i vína ročníková, z nichž například  Pinot Gris 2015 získal letos v červnu velkou zlatou medaili a Pinot Blanc 2015 zlatou medaili na mezinárodní výstavě s garancí OIV Oenoforum 2019.

Celodenní návštěva potvrdila, že toto vinařství lze právem považovat za jedno z nejmodernějších současných vinařství v Čechách, a že jeho pozvání k členství ve spolku bylo zcela na místě.

Spolek má již 15 členů

Ke dni 11. 6. 2019 má spolek Velká vína velkých vinic, z.s. již 15 členů. Jako noví členové byli 4. 6. a 11. 6. 2019 přijati:
1. Vinařství Hana Mádlová – Velké Bílovice;
2. Georgios Ilias – Pavlov;
3. Gurdau vinařství, s.r.o.;
4. Petra Oulehlová – Nové Bránice;
5. Jaroslav Hrdina – Velké Bílovice;
6. Milan Sůkal – Nový Poddvorov;
7. Rodinné vinařství Beneš, s.r.o. – Hrušky;
8. Vinařství Kolby, a.s. – Pouzdřany;
9. Vinařství Reisten, s.r.o. – Pavlov;
10. Jiří Němeček – Kurdějov;
11. Zámecké vinařství Třebívlice.

Všechny nové členy vítáme a těšíme se na spolupráci.
Lubomír Dvořáček – předseda spolku.

Vítáme nové členy spolku

Zasedání představenstva a valné hromady spolku Velká vína velkých vinic, z.s., které se konalo 4. 6. 2019 ve Velkých Bílovicích, přijalo do svých řad celkem 10 nových členů z řad významných vinohradníků a vinařů z Moravy.

Jednání se zúčastnili i pozvaní hosté z České vinařské oblasti. Medailonky nových členů připravujeme.

Získali jsme podporu TechSoup

Spolek Velká vína velkých vinic, z.s. prošel úspěšně certifikací TechSoup Czech republic a získal přístup ke globální technologické síti podporující neziskové organizace po celém světě. Smyslem organizace TechSoup je umožnit lidem zasazujícím se o změnu využívat potřebné technologie, aby mohli snadněji a efektivněji přinášet pozitivní změny ve svém okolí a oboru. Díky získané certifikaci může náš spolek budovat technologické kapacity, od získání hardwaru, softwaru či IT služeb, přes vzdělávací programy až po grantové výzvy.

Získali jsme přístup k technologiím velkých nadnárodních značek jako je Google, Microsoft, Cisco, Adobe, Autodesk, Symantec a mnoho dalších. 

Spolek Velká vína velkých vinic, z.s. tak může výrazně lépe naplnit své poslání při zajišťování budoucnosti vinařské krajiny na Moravě, při produkci prémiových a velkých vín, případně i při realizaci návrhů na restrukturalizaci vinic v ČR. Věříme, že podobnou podporu získáme brzo nejen od českých svazů a unií, ale zejména i od Vinařského fondu, do kterého všichni naši členové přispívají, a který letos bohužel všechny tři naše žádosti o podporu opakovaně zamítl bez reálných důvodů. Věříme, že jak náš profesionální web, který jsme během pár týdnů vybudovali bez jakýchkoliv finančních příspěvků, tak naše semináře a školení, tak i naše zcela konkrétní návrhy na restrukturalizaci vinic v ČR přesvědčí brzo nejen širokou odbornou veřejnost, ale snad i zmíněné instituce včetně Svazu vinařů ČR o výsledcích naší práce a přinášených řešení. Protože nám jde o věc, máme proto ty nejlepší předpoklady a disponujeme těmi nejlepšími a nejuznávanějšími odborníky nejen v řadách našich členů, ale i dalších sympatizantů.

Příběhy velkých vinic

Moravská Nová Ves, viniční trať Stará hora. Vinice, která by mohla být během několika let “prémiovou” nebo i “velkou” vinicí. Z pohledu definice Velkých vinic jde totiž o vinici, která je obdělávána bez použití herbicidů, vinice je ve svahu, pěstuje se zde odrůda Pinot noir, klon 777, výsadba z roku 2003, spon 1,8×0,8 metru, tj. 6.944 keřů na hektar.

Jednání spolku VVVV s MZE v Brně

Na pozvání Ministerstva Zemědělství se předseda a prezident spolku Velká vína velkých vinic, z.s. v pondělí 15. dubna 2019 zúčastnili na ÚKZÚZ v Brně společného jednání se zástupci potravinářského odboru ministerstva za účasti zastupujícího náměstka Ing. Jindřicha Fialky, zástupců SZPI, ÚKZÚZ, Cechu českých vinařů, Svazu vinařů a Vinařské asociace, kde měli možnost představit svůj návrh na řešení základních dvou stupňů kategorizace vinic. Aktualizovaný návrh naleznete v části vinice.

Zástupci SV ČR informovali bez jakýchkoliv bližších podrobností o svém návrhu apelačního systému v ČR, který by měl vycházet ze stávajících VOC. Jakékoliv detaily chybí také na stránkách SV ČR. Zde je k dispozici pouze tisková zpráva ze dne 20. 3. 2019: Na cestě za Apelačním systémem České republiky, dotazník vinařům k apelačnímu systému ze 14. 3. 2019, který obsahuje 21 otázek, z nichž 15 se týká VOC – viz rozbor VOC níže, výpis ze zápisu z představenstva SV ČR ze dne 1. 2. 2019 a Návrh řešení apelačního systému v České republice – 8 obrázků týkajících se de facto jen vytvoření apelační komise a jejího zabezpečení.

Dle nám dostupných informací je v současné době v ČR 12 VOC sdružení s celkem 116 členy což je 0,7 % ze všech 17.568 pěstitelů vinné révy v ČR (resp. 1,1 % pěstitelů, pokud nebudeme uvažovat 7.406 pěstitelů s rozlohou vinic do 0,1 ha – stav k 31. 1. 2018). Plocha všech vinic členů VOC představuje pouze 7,8 % z celkové plochy 17.877,02 ha moštových vinic v ČR (údaje k datu 11. 4. 2019). Vína členů VOC byla v roce 2017 vyrobena v množství 374.404 litrů, což představuje 0,57 % z cca 660.000 hl roční produkce ČR. Z celkem 12 VOC má 8 VOC (66,7 %) jen 6 a méně členů. Tohoto rozsahu produkce VOC se týká více než 70 % otázek dotazníku SV ČR. Ve všech 12 VOC se pěstuje celkem 18 odrůd, přičemž 9 z nich je jen v jediném VOC. Obráceně Ryzlink rýnský je povolen v 9 VOC, Pinot noir a Pinot blanc ve 4 VOC, Ryzlink vlašský ve 3 VOC, Frankovka, Pinot gris, Sylvánské zelené, Tramín a Veltlínské zelené pak ve 2 VOC. Produkční parametry jsou v jednotlivých VOC často diametrálně odlišné – od zajímavé limitace výnosu až po maximální možný výnos daný zákonem, na jedné straně doporučení produkce cuvée z povolených odrůd, na druhé straně jejich zákaz, na jedné straně minimální časový rozsah pro zrání vína na kvasnicích, na druhé straně zákaz tohoto postupu, atd.

Další novinky v této oblasti budeme dále sledovat a průběžně je zveřejňovat.

Jak na kategorizaci vinic

Připravili jsme návrh řešení základních dvou stupňů kategorizace vinic, který v nejbližších dnech představíme na jednání se zástupci MZE, ÚKZÚZ a dalších institucí a spolků. Detailní návrh naleznete v části Vinice.

 KONTAKTNÍ ÚDAJE

VELKÁ VÍNA VELKÝCH VINIC, z.s.
Zapsáno 16. 8. 2018, Krajský soud v Brně, oddíl L, vložka 25135
Sídlo: 691 86 Perná 181
IČ: 07315767

Korespondenční adresa:
Ing. Lubomír Dvořáček, Ph.D.
Předseda spolku
696 19 Mikulčice č.ev. 93
Telefon: +420 731 546 542
lubomir.dvoracek@gmail.com
velkavinavelkychvinic@gmail.com
ID DS: 5qtv8rx