ČLENOVÉ SPOLKU

Zakládající členové

Doc. Ing. Miloš Michlovský, DrSc.

prezident spolku, člen představenstva spolku

Jižní Morava patří mezi významné středoevropské vinařské regiony, tudíž má i své prémiové a velké vinice. Dosud nám však chybí obdobný systém, jaký mají okolní vinařské státy, například německé VDP, které svým dokonalým přístupem přísnějším než příslušná vinařská legislativazabezpečuje nejen vysokou kvalitu produktu, ale i jeho věrohodnost zákazníka. Vinařský spolek VVVV, jehož jsem spoluzakladatelem, se svou filozofií, stanovami a programem takový systém pro své členy vytvořil.

www.michlovsky.com

Ing. Lubomír Dvořáček, Ph.D.

předseda spolku, člen představenstva spolku

„V lednu roku 2018 jsem se zúčastnil degustace vín německého sdružení VDP v Berlíně a byl jsem nadšen! Nejen víny členů sdružení, ale zejména spolkem VDP samotnýmjeho historií, přísnými pravidly, elitními vinicemi jejich členůdlouholetými, zcela ojedinělými úspěchy těchto vín. Po návratu jsmse spolu s Milošem Michlovským a s Frantou Mádlem rozhodli využít více než stoletých zkušeností německých kolegů a založit podobný spolek odpovídajícími pravidly i cíli v České republice. V systematické práci pro spolek Velká Vína Velkých vinic jsem se opravdu našel!

www.vinarstvi-dvoracek.cz

Řádní členové

Členem spolku se může stát pouze bezúhonná fyzická osoba starší 18 let nebo právnická osoba, mající zájem na produkci vín nejvyšší kvality nad požadavky danými vinařským zákonem, jejíž dlouhodobá vynikající kvalita vín byla uznána v České republice i v zahraničí, která splňuje podmínky produkce velkých vín velkých vinic, a kterou doporučí někdo ze zakladatelů spolku nebo člen představenstva spolku. O členství nelze žádat.

Členem spolku mohou být pouze pěstitelé dle vinařského zákona, kteří mají zaregistrované vybrané vinice vybraných odrůd v jednotlivých vinařských podoblastech, kteří jsou současně výrobci dle vinařského zákona.

Vinařství Hana Mádlová

Hana Mádlová – členka představenstva spolku

„Velká vína vnímám především jako „velký zážitek“, spojený s jedinečností vinice, ročníku, vinaře, místa a především člověka v okamžiku vzájemného smyslového a duševního splynutí . Věřím, že i nám a hlavně našim vínům se tento „velký zážitek“ někdy podaří !

malyvinar.com

Vinařství Trpělka & Oulehla

Luboš Oulehla – člen představenstva spolku

„Spolek Velká vína velkých vinic je potřebný počin od zakládajících členů. Nastavuje standardy kvality ve vinici i ve sklepě. Chce dostávat na výsluní suchá vína z nejlepších lokalit v Čechách a na Moravě. Klade důraz na místo původu, tradiční odrůdy, způsob pěstování a hlavně na význam vyrábět prémiová a velká vína a představovat tato vína veřejnosti. Sami vinaři chtějí každoročně obhajovat svou kvalitu. Toto vše dává smysl. Rádi jsme přijali pozvání do spolku a bereme to jako závazek a začátek cesty k tomu, abychom jednou mohli říct: „Lepší kvalitu vín než s logem VVVV nelze v České republice dostat.“

reginacoeli.cz

Zámecké vinařství Třebívlice

 Ing. Martin Nesvadba – člen představenstva spolku

Nejenom na Moravě, ale i v Čechách jsou unikátní polohy pro pěstování révy vinné.  Vinice našeho vinařství se rozkládají na jedinečných a historických polohách, které dávají vínům nezaměnitelný charakter. Pozvání zakládajících členů spolku Velká vína velkých vinic je pro nás čest a ocenění dlouholeté práce. Ale to je teprve začátek dlouhé cesty k velkým vínům. Zejména je to investice do budoucnosti, pro příští generace vinařů…

johannw.com

Vinařství Kolby, a.s.

Vinařství Reisten, s.r.o.

 člen spolku

Na Jižní Moravě máme obrovský dar pěstovat a produkovat velmi plná, strukturní a charakterní vína. Na tento vysoký potenciál našich vín není stále kladen dostatečný důraz a velké množství silných vinařský tratí či jejich částí tak nedosáhne na své reálné ambice. Náš vstup do spolku Velká vína velkých vinic, kterého si velmi vážíme, nám jistě pomůže vytvořit výjimečná vína, která zde zanechají  trvalou stopu, jenž vinařství v České republice posune mezi světové vinařské lídry. Nyní je důležité zachovat klid, trpělivost a hlavně tvrdě zabrat.

www.kolby.cz, www.reisten.net

Vinařství Ilias

 Georgios Ilias – člen spolku

Už v začátcích své vinařské dráhy jsem plně pochopil tu dávno známou skutečnost, že kvalitu vína rozhodujícím způsobem ovlivňuje vinohrad, a to nejen půdou a polohou, ale i druhem révy, množstvím sazenic, způsobem pěstování  atp. 
Věřím, že v rámci spolku Velká vína velkých vinic, jehož jsem se mohl stát členem, získám další teoretické znalosti i praktické zkušenosti pro dosažení ještě lepších výsledků svého vinařského úsilí, na jehož konci bude stát prémiové nebo i velké víno.

www.ilias.cz

Vinařství Sůkal

 Milan Sůkal – člen spolku

Byl jsem poctěn, když jsem byl osloven zakladateli spolku Velká vína velkých vinic, abych se stal členem spolku. Vím, že prémiové či velké víno lze připravit pouze z hroznů z nejlepších vinicích na Moravě, mezi které viniční trať Kukvička určitě patříVinice, kterou jsme v této trati strojově vysázeli  v letošním roce byla původně v hustotě 6100 keřů na hektar. Týden na to jsem byl osloven zakladateli spolku a seznámen s jeho pravidly. Projektem  jsem byl natolik nadšen, že jsme  vysázenou vinici ručně přesázeli  do sponu přesahujícího požadavek spolku na 6500 a více keřů  na hektar tak, aby se tento vinohrad s odrůdou Pinot noir mohl v budoucnosti ucházet o produkci prémiových či velkých vín.

Vinařství Ebenberg

Jiří Němeček – člen spolku

„Tak jako ve většině odvětví jsme bohužel i ve vinohradnictví a vinařství poněkud pozadu za našimi západními sousedy. Vinařské spolky zaměřené na kvalitu vín a jedinečnost vinic vznikaly již před více než 30 lety v Rakousku (Vinea Wachau Nobilis Districtus 1983) a před více než 100 lety v Německu (Verband Deutscher Prädikatsweingüter 1910). Iniciativa zakladatelů spolku VVVV je tedy logickým a potřebným krokem k nastavení nových parametrů zohledňujících kvalitu a jedinečnost jednotlivých vinařských lokalit. Jsem rád, že mohu být, jako zatím nejmladší vinohradník členem spolku VVVV.“

Rodinné vinařství Beneš, s.r.o.

Roman Beneš – člen spolku

„Výsadba hustých sponů a produkce velkých vín nás dlouhodobě zajímá, proto jsme s potěšením a zároveň s velkou pokorou přijali nabídku, stát se členy spolku VVVV. Rádi bychom i u nás na Podluží, chtěli dokázat připravit velká teroirová vína a tuto myšlenku a filozofii předat dalším generacím.“

www.vinobenes.cz

Rodinné vinařství Hrdina & dcera

Jaroslav Hrdina – člen spolku

„Spolek VVVV vznikl s touhou ocenit a podpořit poctivou práci vinaře – nejen fyzické nasazení, ale i práci mentální – schopnost promýšlet, plánovat, hledat cestu v souladu s krajinou – a samotné víno, které má být výmluvné samo o sobě. Cesta každého vína je jedinečná, stejně tak i cesta každého vinaře – vzájemné sdílení těchto cest s ostatními vinaři spolku je pro nás profesním i lidským obohacením.“

www.hrdinaadcera.cz

 KONTAKTNÍ ÚDAJE

VELKÁ VÍNA VELKÝCH VINIC, z.s.
Zapsáno 16. 8. 2018, Krajský soud v Brně, oddíl L, vložka 25135
Sídlo: 691 86 Perná 181
IČ: 07315767

Korespondenční adresa:
Ing. Lubomír Dvořáček, Ph.D.
Předseda spolku
696 19 Mikulčice č.ev. 93
Telefon: +420 731 546 542
lubomir.dvoracek@gmail.com
velkavinavelkychvinic@gmail.com
ID DS: 5qtv8rx

Web spolku Velká vína velkých vinic vznikl s podporou Vinařského fondu