Zásady ochrany osobních údajů

Společnost Velká vína velkých vinic, z.s. se zavazuje chránit Vaše soukromí a používat Vaše osobní údaje v souladu s platnými právními předpisy o ochraně osobních údajů v souladu se zásadami společnosti o ochraně osobních údajů. V tomto oznámení se dozvíte, proč Vaše osobní shromažďujeme a jakým způsobem s nimi nakládáme. Společností „Velká vína velkých vinic, z.s.“ a zájmeny „my“ nebo „naše“ v jakémkoli tvaru se v tomto oznámení rozumí společnost Velká vína velkých vinic, z.s.

Toto oznámení o ochraně osobních údajů je k dispozici na internetových stránkách společnosti Velká vína velkých vinic, z.s..

CO JSOU TO OSOBNÍ ÚDAJE?

Osobní údaje jsou jakékoli informace, které mohou být použity samostatně nebo společně s dalšími údaji k jedinečné identifikaci jakékoli živé osoby, například Vaše jméno nebo e-mailové adresy či telefonní čísla, která se Vaší osoby týkají.

Vy osobně nebo prostřednictvím třetí osoby jste společnosti Velká vína velkých vinic, z.s. poskytli své kontaktní údaje, abychom Vám mohli zasílat obecné informace týkající se naší společnosti nebo výrobků, či potenciálních obchodních příležitostí atd..

Uchováváme o Vás tyto osobní údaje:

  • Kontaktní údaje: zpravidla Vaše jméno, e-mailové adresy a telefonní čísla.
  • Informace o zaměstnání: zpravidla obchodní firmu a další kontaktní údaje Vašeho zaměstnavatele a Vaši pracovní pozici.
  • Další údaje, které s námi záměrně sdílíte: informace o Vás, které nám dobrovolně poskytnete, například vyplněním nepovinných polí, formulářů na internetových stránkách nebo jinak.

Tyto osobní údaje používáme pro následující účely:

Poskytování marketingových sdělení na základě Vašeho přání dostávat taková sdělení (včetně informací o naší společnosti, výrobcích, řešeních, službách, soutěžích a reklamních akcích). Tato sdělení mohou být zasílána elektronicky (například e-mailem či prostřednictvím on-line reklamy) a poštou.

Pro jiné účely, o které jste nás výslovně požádali, například pokud jste se rozhodli zapojit do jedné nebo více konkrétních činností, které nabízíme.

Vaše kontaktní údaje či informace o zaměstnání můžeme použít k ověření (prohledání příslušných databází zvláštním počítačovým softwarem), zda Vám nebo Vaší společnosti jakékoli právní či správní předpisy nezakazují s námi nebo s naším koncernem uzavírat obchody, zejména používat naše služby (například pokud jste Vy nebo Vaše společnost uvedeni na platném sankčním seznamu nebo sídlíte v zemi, na kterou bylo uvaleno embargo).

Právní důvody k shromažďování a používání Vašich osobních údajů společností Velká vína velkých vinic, z.s.:

Toto použití včetně shromažďování potřebných osobních údajů je nezbytné pro účely našeho oprávněného zájmu uvádět na trh, propagovat a zviditelňovat náš podnik, výrobky, řešení, služby, soutěže, události a podobně, abychom Vám a/nebo Vaší společnosti mohli poskytovat relevantní nabídky výrobků, řešení a služeb a jakékoli další informace o naší společnosti a/nebo výrobcích, které byste mohli potřebovat nebo by Vás / Vaši společnost podle našeho názoru mohly zajímat.

Pokud jste se rozhodli zapojit do konkrétní námi nabízené činnosti, pak je toto použití včetně shromažďovaní potřebných osobních údajů nezbytné pro účely plnění smlouvy, kterou jsme s Vámi uzavřeli – jinými slovy pro plnění naší povinnosti poskytnout Vám nabízenou činnost nebo Vám umožnit se do ní zapojit.

Toto použití včetně shromažďování a používání potřebných osobních údajů je nezbytné za účelem dodržování platných právních a správních předpisů v souvislosti se sankčními seznamy fyzických osob, společností a embarg (právními povinnostmi), kterými se musíme řídit. Dále je nezbytné pro účely našeho oprávněného zájmu zajistit, že naše koncernové společnosti dodržují tyto právní povinnosti.

 KONTAKTNÍ ÚDAJE

VELKÁ VÍNA VELKÝCH VINIC, z.s.
Zapsáno 16. 8. 2018, Krajský soud v Brně, oddíl L, vložka 25135
Sídlo: 691 86 Perná 181
IČ: 07315767

Korespondenční adresa:
Ing. Lubomír Dvořáček, Ph.D.
Předseda spolku
696 19 Mikulčice č.ev. 93
Telefon: +420 731 546 542
lubomir.dvoracek@gmail.com
velkavinavelkychvinic@gmail.com
ID DS: 5qtv8rx