12. srpna jsme poštou obdrželi celkem osm osvědčení Úřadu průmyslového vlastnictví. Všechny naše grafické ochranné známky byly dne 7. srpna 2019 zapsány do rejstříku ochranných známek pod čísly 374501 až 374508. Zveřejněny budou ve věstníku Úřadu 21. srpna 2019. Další etapa činnosti spolku je úspěšně za námi.

1. srpna 2019, vydal Úřad průmyslového vlastnictví celkem osm vyrozumění o výsledku posouzení připomínek, které 6. února t.r. Svaz vinařů České republiky, z.s. účelově a zbytečně podal proti našim přihlašovaným ochranným známkám. Všech osm detailních rozborů Úřadu na téměř 30 stranách končí slovy: „Úřad na základě posouzení připomínek nezjistil, že by mělo být přihlašované označení nezpůsobilé zápisu do rejstříku ochranných známek“.  To je pro nás po téměř půl roce jistě velmi důležitá a radostná zpráva.

Budeme tak moci konečně zcela naplnit ustanovení stanov spolku, kde jsme se zavázali zajistit ochranu a nezaměnitelnost budoucích prémiových a velkých vín registrovanými ochrannými známkami.

Osvědčení o zápisu ochranné známky spolku Velká vína velkých vinic