Představenstvo spolku na svém jednání per-rollam 18. až 21. 6. 2023 jednomyslně schválilo celkem 16 nových kandidátů na nové členy spolku. S jednotlivými kandidáty budou dále předseda i prezident spolku jednat, včetně vysvětlení detailů směřování spolku a upřesnění dalších podmínek členství ve spolku.

 KONTAKTNÍ ÚDAJE

VELKÁ VÍNA VELKÝCH VINIC, z.s.
Zapsáno 16. 8. 2018, Krajský soud v Brně, oddíl L, vložka 25135
Sídlo: 691 86 Perná 181
IČ: 07315767

Korespondenční adresa:
Ing. Lubomír Dvořáček, Ph.D.
Předseda spolku
696 19 Mikulčice č.ev. 93
Telefon: +420 731 546 542
lubomir.dvoracek@gmail.com
velkavinavelkychvinic@gmail.com
ID DS: 5qtv8rx