08.07.2020

Dne 8. července 2020 se konala řádná valná hromada spolku Velká vína velkých vinic, z.s. v hotelu Kurdějov, které se zúčastnilo 9 z 15 členů spolku. Tento nejvyšší orgán spolku schválil účetní uzávěrku za rok 2019 a vytýčil zásadní úkoly členům spolku na další období, které se týkají zejména výběru a detailní specifikace vinic pro budoucí prémiová a velká vína, jednotného provedení geologických a půdních analýz a jejich kontrol dle stanov spolku.