Připravili jsme návrh řešení základních dvou stupňů kategorizace vinic, který jsme představili na jednání se zástupci MZE, ÚKZÚZ a dalších institucí a spolků. Detailní návrh naleznete v části kategorizace vinic.