Moravská Nová Ves, viniční trať Stará hora. Vinice, která by mohla být během několika let „prémiovou“ nebo i „velkou“ vinicí. Z pohledu definice Velkých vinic jde totiž o vinici, která je obdělávána bez použití herbicidů, vinice je ve svahu, pěstuje se zde odrůda Pinot noir, klon 777, výsadba z roku 2003, spon 1,8×0,8 metru, tj. 6.944 keřů na hektar.