Na pozvání Ministerstva Zemědělství se předseda a prezident spolku Velká vína velkých vinic, z.s. v pondělí 15. dubna 2019 zúčastnili na ÚKZÚZ v Brně společného jednání se zástupci potravinářského odboru ministerstva za účasti zastupujícího náměstka Ing. Jindřicha Fialky, zástupců SZPI, ÚKZÚZ, Cechu českých vinařů, Svazu vinařů a Vinařské asociace, kde měli možnost představit svůj návrh na řešení základních dvou stupňů kategorizace vinic. Aktualizovaný návrh naleznete v části vinice.

Zástupci SV ČR informovali bez jakýchkoliv bližších podrobností o svém návrhu apelačního systému v ČR, který by měl vycházet ze stávajících VOC. Jakékoliv detaily chybí také na stránkách SV ČR. Zde je k dispozici pouze tisková zpráva ze dne 20. 3. 2019: Na cestě za Apelačním systémem České republiky, dotazník vinařům k apelačnímu systému ze 14. 3. 2019, který obsahuje 21 otázek, z nichž 15 se týká VOC – viz rozbor VOC níže, výpis ze zápisu z představenstva SV ČR ze dne 1. 2. 2019 a Návrh řešení apelačního systému v České republice – 8 obrázků týkajících se de facto jen vytvoření apelační komise a jejího zabezpečení.

Dle nám dostupných informací je v současné době v ČR 12 VOC sdružení s celkem 116 členy což je 0,7 % ze všech 17.568 pěstitelů vinné révy v ČR (resp. 1,1 % pěstitelů, pokud nebudeme uvažovat 7.406 pěstitelů s rozlohou vinic do 0,1 ha – stav k 31. 1. 2018). Plocha všech vinic členů VOC představuje pouze 7,8 % z celkové plochy 17.877,02 ha moštových vinic v ČR (údaje k datu 11. 4. 2019). Vína členů VOC byla v roce 2017 vyrobena v množství 374.404 litrů, což představuje 0,57 % z cca 660.000 hl roční produkce ČR. Z celkem 12 VOC má 8 VOC (66,7 %) jen 6 a méně členů. Tohoto rozsahu produkce VOC se týká více než 70 % otázek dotazníku SV ČR. Ve všech 12 VOC se pěstuje celkem 18 odrůd, přičemž 9 z nich je jen v jediném VOC. Obráceně Ryzlink rýnský je povolen v 9 VOC, Pinot noir a Pinot blanc ve 4 VOC, Ryzlink vlašský ve 3 VOC, Frankovka, Pinot gris, Sylvánské zelené, Tramín a Veltlínské zelené pak ve 2 VOC. Produkční parametry jsou v jednotlivých VOC často diametrálně odlišné – od zajímavé limitace výnosu až po maximální možný výnos daný zákonem, na jedné straně doporučení produkce cuvée z povolených odrůd, na druhé straně jejich zákaz, na jedné straně minimální časový rozsah pro zrání vína na kvasnicích, na druhé straně zákaz tohoto postupu, atd.

Další novinky v této oblasti budeme dále sledovat a průběžně je zveřejňovat.