V Moravské Nové Vsi se ve vinicích předsedy spolku Velká vína velkých vinic Lubomíra Dvořáčka uskutečnilo natáčení jednoho z dílů nového seriálu „Milovníci vína“, který bude vysílat Česká televize na podzim příštího roku. Natáčení se osobně zúčastnil i prezident spolku Miloš Michlovský, který společně s předsedou spolku odpovídal na otázky konferenciérky. Významná část tohoto dílu bude věnována právě problematice prémiových a velkých vín, stejně jako spolku Velká vína velkých vinic samotnému. Těšíme se na hotový pořad a jeho vysílání.

Krátká ukázka z připravovaného dílu